Het belang van emeritus leerstoel

stoel emeritus

Of je nu een werknemer of vrijwilliger bent bij een school, kerk, religieuze organisatie, non-profitorganisatie, bedrijf of gemeenschapsgroep, je hebt waarschijnlijk iemands titel ‘emeritus’ gezien of gehoord. Deze mensen waren ooit leiders van de organisatie en hebben nu een ondersteunende rol. Dit kan zijn omdat ze met pensioen zijn gegaan of omdat hun termijn in het bestuur is verstreken. Ze zijn nog steeds een belangrijk onderdeel van het team en hebben veel te bieden. Ze verdienen hetzelfde respect als een huidige leider in hun positie.

Een manier om uw aftredende bestuursleden te eren, is door ze te erkennen met de titel emeritus voorzitter. Dit betekent dat zij niet langer de leiding hebben, maar integraal lid blijven van het bestuur en actief deelnemen aan de commissies. Deze eretitel geeft het individu het gevoel ergens bij te horen en laat zien dat zijn bijdragen impact hebben gehad. Het is een manier om het belang van hun dienstverlening aan het bedrijf, de organisatie of de instelling te laten zien.

De emeritus-voorzitter van een bedrijf kan blijven deelnemen aan dezelfde activiteiten, maar zonder stemrecht op vergaderingen of toegang tot vertrouwelijke discussies. Het predikaat kan uit eigen beweging worden gegeven of kan na verloop van tijd worden verleend. Dit wordt meestal gedaan voor oude oprichters of individuen die al een lange tijd bij het bedrijf werken en hebben bijgedragen aan de groei ervan.

Het komt steeds vaker voor dat bedrijven voorzitters emeritus benoemen. Volgens Institutional Investor Advisory Services roept de trend echter zorgen op over de machtsscheiding tussen de CEO en de voorzitter. De scheiding zou twee machtscentra creëren die tot belangenverstrengeling zouden kunnen leiden, aldus het rapport. Momenteel hebben 14 van de Nifty 500 een emeritus voorzitter.

Hoewel sommige mensen misschien denken dat emeritus leerstoel een positie van superioriteit is, is het eigenlijk een eretitel die het werk en de bijdrage van een persoon erkent. Het geeft het individu geen extra verantwoordelijkheden, plichten of autoriteit en ze kunnen het op elk moment weigeren.

Bedrijven kunnen beslissen wie de functie van leerstoel emeritus verdient op basis van criteria die zijn vastgelegd in hun statuten of andere documenten. Het is belangrijk om duidelijk beleid en duidelijke criteria voor de functie te hebben, zodat deze niet als machtsgreep wordt beschouwd. Zo hebben toekomstige aftredende bestuursleden niet het gevoel dat ze vervangen worden. Dit helpt er ook voor te zorgen dat het bedrijf een goede reputatie heeft in de zakenwereld en wordt gerespecteerd door anderen. Dit geldt met name als de functie wordt aangeboden aan de meest senior leden van de organisatie, zoals de president of CEO van een organisatie. Een persoon kan zowel emeritus trustee als emeritus voorzitter zijn, maar ze kunnen niet beide tegelijk bekleden. Doorgaans wordt een persoon benoemd tot emeritus trustee voordat hij wordt benoemd tot emeritus voorzitter. Hierdoor kan het bestuur meer inclusief zijn leden zijn. Idealiter deelt de voorzitter zijn of haar inzichten en ervaringen met inkomende bestuursleden. Dit kan bestaan uit het onthullen van succesvolle fondsenwervingscampagnes en informatie over wat wel en niet werkte als het gaat om specifieke initiatieven.